Del på facebook Del på twitter Del med en venn print

Kunngjøringer

23.10.2018 09:37

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

2018 har vært et utfordrende år for Norsk Rikstoto – med en foreløpig omsetningsnedgang på drøyt 200 millioner kroner kontra 2017 etter årets ni første måneder. Likevel leverer stiftelsen et plussresultat. Å forbedre kundeopplevelsene og å gjøre produktene mer attraktive blir svært viktig fremover.

Les rapporten her (PDF)


Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Norsk Rikstoto fikk fornyet konsesjon gjeldende fra 1/1-17 til 31/12-21. Konsesjonen har tatt opp i seg vesentlige føringer for norsk spillpolitikk som registrert spill, spillebegrensninger, arbeid mot resultatmanipulasjon og hvitvasking. Alt spill (utenom spill på bane) skal nå være registrert.

Les rapporten her (PDF)

 

Fra lørdag 15/9 har 80% av alle Jackpot fra internasjonale V75 omganger (Svensk V75 + Internasjonal V75 med norsk deltakelse) blitt avsatt til multijackpot på Eskilstuna lørdag 10.november. Resterende 20% har blitt avsatt til multijackpot mandag 31.desember (nyttårsaften). Svenske ATG har nå stanset avsetningene til multijackpot og går over til normal jackpotrullering. 

Aktuelt jackpotbeløp lørdag 10.november: SEK 76 360 981

Aktuelt jackpotbeløp lørdag 31.desember: SEK 19 090 240

V75 Bjerke 17.11.2018

Dette arrangementet har internasjonal deltagelse i spillet, med ATG som teknisk arrangør. Gevinstandelen i V75 vil være 65 prosent. For tvilling vil gevinstandelen være 80 prosent. Minimums utbetalingsgrense i V75 vil være kr 15. For spillene V75, V5 og V4 vil svenske systembegrensninger være gjeldende denne dagen. 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn noen gang tidligere. Det er derfor vårt håp om at denne informasjonen er med på blant annet å skape forståelse og oppslutning om de valg vi tar i Norsk Rikstoto, for å sikre en optimalisering og langsiktig finansiering av hestesporten, hesteholdet og hesteavlen i Norge. 

Les rapporten her (PDF)

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

En solid september avsluttet et kvartal som ble det beste for Norsk Rikstoto noen gang. Kvartalets siste måned, september inneholdt hele 5 lørdager, dette har ikke skjedd siden 2012, hvilket er medvirkende til de gode tallene. I tillegg ble Unionstravet, som i fjor ble avholdt i oktober, i år flyttet tilbake til september, noe som også påvirker omsetningen i positiv retning.

Les rapporten her (PDF)


Endringer i "Avtale for registrert spill"

Det er med virkning fra 22/12-17 lagt inn tillegg under pkt. 10 "Ansvarsbegrensning". 

Se ny "Avtale for spill"


Fra 23.september til og med 9.desember avsettes 20% av alle genererte Jackpot fra internasjonale V75 omganger til en Multijackpot som fordeles i sjuerpotten på nyttårsaften. Fra 16. til 30.desember vil eventuelle Jackpot i internasjonale V75 omganger i sin helhet overføres til Multijackpot 31. desember.
Slik funger bygging av Multijackpot:
1. I perioden 23.september til og med 9.desember går 20 prosent av alle genererte Jackpot i Internasjonale V75 omganger til sjuerpotten i V75 31 desember. Resten av jackpotbeløpet håndteres etter vanlige rutiner. 
Norsk Rikstoto tilbyr spill til følgende omganger: Solvalla 29.okt, Eskilstuna 12.nov, Bjerke 18.nov og Mantorp 26.nov.
2. Ved eventuell Jackpot i Internasjonal V75 i perioden 16.desember til 30.desember går hele beløpet til sjuerpotten i V75 31.desember.
Norsk Rikstoto tilbyr spill til følgende omganger: Axevalla 23/12, Umeå 25/12, Solvalla 26/12, Bjerke 27/12, Åby 28/12, Momarken 29/12 og Halmstad 30/12.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2017
Norsk Rikstotos resultat for 1. halvår viser et overskudd på 8,8 millioner kroner etter et sterkt 2. kvartal og den nest beste juni-omsetningen i stiftelsens 35-årige historie.

Totalt ble det solgt trav og galopp spill for 1 896 millioner kroner årets første seks måneder. Det er blant de høyeste nivåer i stiftelsens historie.  

Les rapporten her (PDF)


Innskudd mobil

Ved innføring av autentisering med BankID/3D-Secure på innskudd og direkte kjøp av spill også på mobil er det ikke lenger noen regelforskjeller på bruk av Visa- MasterCard mellom web og mobil.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017
- Vi er godt fornøyd med første kvartal 2017 og følger de planene som er lagt, men vi har tre meget krevende kvartaler foran oss, sier Norsk Rikstotos administrerende direktør Harald Dørum om årets tre første måneder.

Les rapporten her (PDF)

V75 med en krones rekkepris
I de svenske V75 omgangene hvor V75 blir betegnet av ATG som «Grand Slam 75» er minste tillatte rekkepris kr 1.Spill levert gjennom Norsk Rikstoto deltar ikke i garantisummen ATG tilbyr for alenebong med 7 rette.


V7
Det er fra 15.09.2014 ikke mulig å kun delta i premiepotten for 7 rette i V75 og V76 (V7).


Jokerpott V75

 •  Beløp til utbetaling som Jokerpott er kr. 10 000 000.
 •  Jokerpott utbetales til en alenebong med 7 rette som er levert gjennom Norsk Rikstoto. 
 •  Jokerpotten er kun i spill i V75 omganger arrangert på norsk bane.
 •  Er gevinster under minimums utbetalingsgrenser i V75 overføres disse til Jokerpottfondet. Se Minimums utbetalingsgrenser.

Jackpotrullering V75

En jackpot generert i V75 inn mot en omgang som allerede er fastsatt med dobbel 7’er pott vil bli senerelagt til neste ordinære V75 omgang uten dobbel 7’er pott.


Bongavgift

Det tilkommer en avgift ved spill på alle NRs V-produkter (p.t V75, V76, V65, V64, V5 og V4) i alle salgskanaler, utenom spill levert på bane. For spill opp til og med 50 kroner er bongavgiften 1 krone. Deretter tilkommer 1 krone per 50 kroner man spiller for, maksimalt 5 kroner.

Avgiftsstrukturen er som følger: 

 • 0-50 kr Bongavgift kr 1
 • 51-100 kr Bongavgift kr 2
 • 101-150 kr Bongavgift kr 3
 • 151-200 kr Bongavgift kr 4
 • 200+ Bongavgift kr 5

For "Andelslag" (solgt via kommisjonær og på bane) gjelder bongavgift per andel som vist i "Avgiftsstruktur".

Systemspill levert elektronisk blir ilagt bongavgift som vist i "Avgiftsstruktur". Avgiften beregnes ut i fra systemets totalpris.

Spill kjøpt via "På lag" blir ilagt en fast bongavgift på kr 2 per andel. Denne er inkludert i oppgitt pris per andel.

Avgifter som omhandles i dette pkt. kan endres uten forutgående varsel.


Serviceavgift

Spill kjøpt via "Eksperten" blir ilagt en serviceavgift på kr 5 per andel. Denne er inkludert i oppgitt pris per andel. Det tilkommer ikke bongavgift.

Avgifter som omhandles i dette pkt. kan endres uten forutgående varsel.

 

Minimums utbetalingsgrenser

Minimums utbetalingsgrenser for V75, V76, V65 og V64:

 • V75 10 kr
 • V76 20 kr
 • V65 20 kr
 • V64 7 kr
 • V75 med ATG som teknisk arrangør 15 kr

Kontant gevinstutbetaling

Maksimal kontant utbetaling av gevinster er kr 15 000. Overskytende beløp blir overført konto.

 

Årsoppgave

Årets skattekvitteringer, (for gevinster til sammen over 100 000 kroner), er klar og kan sendes ut ved forespørsel. Bruk gjerne kontaktskjemaet.

 

Avvikende gevinstandeler

Ved ATG som teknisk arrangør og felles internasjonal pool er det følgende gevinstandeler: 

 • V75 65%
 • Duo 80%
 • Tvilling 80%

Systembegrensninger

ATG har fra 11.10.2013 innført begrensninger for antall kuponger hver kunde kan levere til hvert enkelt V-spill i svenske arrangement. Les mer om begrensningene som gjelder ved spill til svenske arrangement for spillformene V75, V65, V64, V5 og V4:

Neste mulige spill:

V75
V76
V65
V64
V5A
V4
QPlus

Norsk Rikstoto informerer


KUNNGJØRINGER
Kvartalsrapport Q3 2018 er nå lagt ut

Les mer

Søk i nettstedet

Søk etter hest, kusk eller rytter

Her søker du i databasene med resultater, stamtavler osv.