Del på facebook Del på twitter Del med en venn print

Norsk Rikstoto i rute

14.07.2017 13:58 Rolf-Henning Pedersen / Eirik Stenhaug

Norsk Rikstotos direktør, Harald Dørum. (Foto: Eirik Stenhaug, Equus)

Norsk Rikstotos resultat for 1. halvår viser et overskudd på 8,8 millioner kroner etter et sterkt 2. kvartal og den nest beste juni-omsetningen i stiftelsens 35-årige historie.

Totalt ble det solgt trav- og galoppspill for 1 896 millioner kroner årets første seks måneder. Det er blant de høyeste nivåer i stiftelsens historie.

Det er tilbudt spill til 1201 arrangement, 72 flere enn i fjor, men økningen kommer fra et bredere tilbud av internasjonale løp. Antallet norske travstevner viser en fortsatt liten nedgang, etter at tolv lunsjstevner i Norge ble tatt bort fra terminlisten 1. kvartal i år sammenlignet med fjoråret.
Vil utjevne handelsbalansen
Utveksling av spill til internasjonale trav og galoppløp og fra Norsk Rikstotos partnere til norske stevner øker i 1. halvår.
- Etter flere år med vesentlig større import enn eksport av spilltilbud arbeides det nå med å utjevne handelsbalansen, og skape et mer balansert samarbeid med flere partnere. Fokuset er primært på å videreutvikle det nordiske samarbeidet. Prosjektet åpner imidlertid også muligheten til å distribuere våre spill i andre markeder, gjennom nye typer partnere. Vi kan blant annet øke våre åpningstider og dekke «hvite flater» ved import fra land i andre tidssoner. Det hjelper oss til å kanalisere spillelysten mot våre produkter til tidspunkter når vi tidligere ikke hatt noe tilbud, kommenterer NR-direktør Harald Dørum.
Positivt driftsresultat
Driftsresultatet etter 2. kvartal er kr 2,1 mill. høyere enn i 2016 etter en kostnadsreduksjon på 3.6 millioner i forhold til 2016-tallene.
- Konkurransen i spillmarkedet er tøffere enn noen gang, og Norsk Rikstoto ønsker på ingen måte å lede an i kampen om å bruke mest «annonsekroner» i det norske spillmarkedet. Det vil passe dårlig med vårt samfunnsoppdrag, og vi er for små i forhold til de internasjonale aktørene som «sniker» seg inn i det norske markedet via TV-kanaler med hovedkontor i London eller på Malta. Vi jobber hver dag med å bruke våre driftskostnader så riktig som mulig for å optimalisere inntektene våre, kommenterer NR-direktør Harald Dørum. - Samtidig har vi investert betydelige beløp gjennom 1. halvår i prosjekter som skal forberede oss på fremtiden med nye myndighetskrav og teknologiske utfordringer.
Norsk Rikstoto betalte en totalisatoravgift til staten på 70,2 mill. kr. i årets første seks måneder.
Mer til sporten
Norsk Rikstoto overførte 260 millioner kroner til hestesporten per 2. kvartal. Premieoverføringene økte med 2,1 millioner sammenlignet med 2016, og overføringene til sentralforbundene - Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub - er 3,7 millioner høyere enn på samme tid i fjor. I tillegg mottok Norsk Hestesenter på Starum en overføring på kr 14,8 mill. basert på de oppnådde resultater i årets første seks måneder.
Krevende tid foran oss
- Det er ingen grunn til å slakke på tempoet fremover mot høsten, sier NR-direktøren. - Gjennom nye krav nedfelt i konsesjonen fra Landbruks og Matdepartementet, skal Norsk Rikstoto innen utgangen av året utvikle et ansvarlighetsverktøy som gjør selskapet til et av verdens ledene totalisatorselskaper med trav og galoppløp i sin portefølje innen dette området.

Det er tilbudt spill til 1201 arrangement, 72 flere enn i fjor, men økningen kommer fra et bredere tilbud av internasjonale løp. Antallet norske travstevner viser en fortsatt liten nedgang, etter at tolv lunsjstevner i Norge ble tatt bort fra terminlisten 1. kvartal i år sammenlignet med fjoråret.

Vil utjevne handelsbalansen
Utveksling av spill til internasjonale trav og galoppløp og fra Norsk Rikstotos partnere til norske stevner øker i 1. halvår.

- Etter flere år med vesentlig større import enn eksport av spilltilbud arbeides det nå med å utjevne handelsbalansen, og skape et mer balansert samarbeid med flere partnere. Fokuset er primært på å videreutvikle det nordiske samarbeidet. Prosjektet åpner imidlertid også muligheten til å distribuere våre spill i andre markeder, gjennom nye typer partnere. Vi kan blant annet øke våre åpningstider og dekke «hvite flater» ved import fra land i andre tidssoner. Det hjelper oss til å kanalisere spillelysten mot våre produkter til tidspunkter når vi tidligere ikke hatt noe tilbud, kommenterer NR-direktør Harald Dørum.

Positivt driftsresultat
Driftsresultatet etter 2. kvartal er kr 2,1 mill. høyere enn i 2016 etter en kostnadsreduksjon på 3.6 millioner i forhold til 2016-tallene.
- Konkurransen i spillmarkedet er tøffere enn noen gang, og Norsk Rikstoto ønsker på ingen måte å lede an i kampen om å bruke mest «annonsekroner» i det norske spillmarkedet. Det vil passe dårlig med vårt samfunnsoppdrag, og vi er for små i forhold til de internasjonale aktørene som «sniker» seg inn i det norske markedet via TV-kanaler med hovedkontor i London eller på Malta. Vi jobber hver dag med å bruke våre driftskostnader så riktig som mulig for å optimalisere inntektene våre, kommenterer NR-direktør Harald Dørum. - Samtidig har vi investert betydelige beløp gjennom 1. halvår i prosjekter som skal forberede oss på fremtiden med nye myndighetskrav og teknologiske utfordringer.

Norsk Rikstoto betalte en totalisatoravgift til staten på 70,2 mill. kr. i årets første seks måneder.

Mer til sporten

Norsk Rikstoto overførte 260 millioner kroner til hestesporten per 2. kvartal. Premieoverføringene økte med 2,1 millioner sammenlignet med 2016, og overføringene til sentralforbundene - Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub - er 3,7 millioner høyere enn på samme tid i fjor. I tillegg mottok Norsk Hestesenter på Starum en overføring på kr 14,8 mill. basert på de oppnådde resultater i årets første seks måneder.

Krevende tid foran oss
- Det er ingen grunn til å slakke på tempoet fremover mot høsten, sier NR-direktøren. - Gjennom nye krav nedfelt i konsesjonen fra Landbruks og Matdepartementet, skal Norsk Rikstoto innen utgangen av året utvikle et ansvarlighetsverktøy som gjør selskapet til et av verdens ledene totalisatorselskaper med trav og galoppløp i sin portefølje innen dette området.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 (PDF)

Neste mulige spill:

V75
V76
V65
V64
V5A
V4
QPlus

Norsk Rikstoto informerer


KUNNGJØRINGER

Les mer

Søk i nettstedet

Søk etter hest, kusk eller rytter

Her søker du i databasene med resultater, stamtavler osv.