Del på facebook Del på twitter Del med en venn print

Spillmonopolet består

04.05.2017 09:11 Rolf-Henning Pedersen

Svein Morten Buer, Kårstein Eidem Løvaas og Harald Dørum var alle fornøyd med at enerettsmodellen videreføres og at NT og NR ikke slås sammen til ett spillselskap. Foto: Rolf-Henning Pedersen

Stortinget vedtok tirsdag enstemmig å videreføre enerettsmodellen som gir Norsk Rikstoto og Norsk Tipping monopolsituasjon som store spilltilbydere i Norge, men hvor lenge det varer, vil kun framtiden vise.

 

Spillmonopolet består
Stortinget vedtok tirsdag enstemmig å videreføre enerettsmodellen som gir Norsk Rikstoto og Norsk Tippings monopolsituasjon som store spilltilbydere i Norge, men hvor lenge det varer, vil kun framtiden vise.
Kulturdepartementet la i desember fram Meld. St. 12 (2016–2017) «Alt å vinne — Ein ansvarlig og aktiv pengespelpolitikk». Det var første gang siden spilleautomatene ble fjernet i 2003 at politikerne debatterte den norske pengespillpolitikken. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt, med enkelte endringer.
- Vi er meget godt fornøyd med at vi fikk gjennom forslaget. De endringene som ble gjort har ingen direkte innvirkning på Norsk Rikstoto, sier stortingsrepresentant og medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kårstein Eidem Løvaas, til Equus. Han la fram Høyres syn i stortingsdebatten, og var en av dem som sa at dagens modell er under sterkt press fra internasjonale spillselskaper på nettet.
Ny debatt om få år
- Det er 14 år siden vi hadde en bred debatt om det norske spillmarkedet, men det blir ikke like langt til neste gang. Spillmarkedet endrer seg fort, og vi må følge utviklingen nøye. Det blir også viktig å se utviklingen i våre naboland. Danmark har innført et lisenssystem, og en utredning anbefaler en lisensordning i Sverige innen to år. Høyre tror ikke veien å gå er å stenge verden ute, sier Eidem Løvaas.
Han tror en ny debatt om enerettsmodellen vil komme i løpet av få år.
- Det vil skje i løpet av en eller to stortingsperioder med tanke på hvor fort spillmarkedet endrer seg, sier Høyrerepresentanten fra Vestfold.
Ingen sammenslåing
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fremmet et forslag om at Regjeringen skulle utrede muligheten for en sammenslåing av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Dette forslaget ble også støttet av Sosialistisk Venstreparti, men falt med 42 mot 58 stemmer.
- Forslaget om å slå sammen de to spillselskapene virker som en lite gjennomtenkt avgjørelse. Det vil ødelegge et allerede etablert kunnskapsmiljø, mener Kårstein Eidem Løvaas.
Fornøyde travtopper
Både NR-direktør Harald Dørum og DNTs generalsekretær Svein Morten Buer var fornøyd med at enerettsmodellen består, men er samtidig tydelig på at utfordringene står i kø for at Norsk Rikstoto skal klare å forsvare sin markedsposisjon.
- Selv om lekkasjen til utenlandske bookmakerne ikke er så stor for travet, kjemper vi om de samme kundene. Kan ikke vi tilby et attraktivt spillprodukt, finnes det nok av ulovlige, utenlandske selskap som gjør det, sier Buer.
- Det er viktig at Stortinget vedtok en videreføring av enerettsmodellen slik at vi kjenner våre rammebetingelser de kommende årene. Det var også viktig å få en politisk vurdering av forslaget om å slå sammen NT og NR, slik at den delen av debatten nå kan legges på is, kommenterer Dørum. 

Kulturdepartementet la i desember fram Meld. St. 12 (2016–2017) «Alt å vinne — Ein ansvarlig og aktiv pengespelpolitikk». Det var første gang siden spilleautomatene ble fjernet i 2003 at politikerne debatterte den norske pengespillpolitikken. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt, med enkelte endringer.
- Vi er meget godt fornøyd med at vi fikk gjennom forslaget. De endringene som ble gjort har ingen direkte innvirkning på Norsk Rikstoto, sier stortingsrepresentant og medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kårstein Eidem Løvaas, til Equus. Han la fram Høyres syn i stortingsdebatten, og var en av dem som sa at dagens modell er under sterkt press fra internasjonale spillselskaper på nettet.

Ny debatt om få år
- Det er 14 år siden vi hadde en bred debatt om det norske spillmarkedet, men det blir ikke like langt til neste gang. Spillmarkedet endrer seg fort, og vi må følge utviklingen nøye. Det blir også viktig å se utviklingen i våre naboland. Danmark har innført et lisenssystem, og en utredning anbefaler en lisensordning i Sverige innen to år. Høyre tror ikke veien å gå er å stenge verden ute, sier Eidem Løvaas.
Han tror en ny debatt om enerettsmodellen vil komme i løpet av få år.
- Det vil skje i løpet av en eller to stortingsperioder med tanke på hvor fort spillmarkedet endrer seg, sier Høyrerepresentanten fra Vestfold.

Ingen sammenslåing
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fremmet et forslag om at Regjeringen skulle utrede muligheten for en sammenslåing av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Dette forslaget ble også støttet av Sosialistisk Venstreparti, men falt med 42 mot 58 stemmer.
- Forslaget om å slå sammen de to spillselskapene virker som en lite gjennomtenkt avgjørelse. Det vil ødelegge et allerede etablert kunnskapsmiljø, mener Kårstein Eidem Løvaas.

Fornøyde travtopper
Både NR-direktør Harald Dørum og DNTs generalsekretær Svein Morten Buer var fornøyd med at enerettsmodellen består, men er samtidig tydelig på at utfordringene står i kø for at Norsk Rikstoto skal klare å forsvare sin markedsposisjon.
- Selv om lekkasjen til utenlandske bookmakerne ikke er så stor for travet, kjemper vi om de samme kundene. Kan ikke vi tilby et attraktivt spillprodukt, finnes det nok av ulovlige, utenlandske selskap som gjør det, sier Buer.
- Det er viktig at Stortinget vedtok en videreføring av enerettsmodellen slik at vi kjenner våre rammebetingelser de kommende årene. Det var også viktig å få en politisk vurdering av forslaget om å slå sammen NT og NR, slik at den delen av debatten nå kan legges på is. Samtidig gjenstår det at de to spillselskapene som omfattes av enerettsmodellen også likebehandles når det gjelder avgifter, kommenterer Dørum. 

Neste mulige spill:

V75
V65
V64
V5A
V4
QPlus

Norsk Rikstoto informerer


KUNNGJØRINGER
Kvartalsrapport Q3 2018 er nå lagt ut

Les mer

Søk i nettstedet

Søk etter hest, kusk eller rytter

Her søker du i databasene med resultater, stamtavler osv.