Nyttig informasjon

Kunngjøringer

Oppdatert Avtale om registrert spill
Oppdatert avtale ligger nå tilgjengelig på Norsk Rikstotos nettside. Avtalen er oppdatert med punkter som gjelder nye spillegrenser. Les mer.

Se ny "Avtale om registrert spill"

V75 med en krones rekkepris
I de svenske V75-omgangene hvor V75 blir betegnet av ATG som «Grand Slam 75» er minste tillatte rekkepris kr 1.Spill levert gjennom Norsk Rikstoto deltar ikke i garantisummen ATG tilbyr for alenebong med 7 rette.

ATG har fra søndag 1.mars 2020 gjort følgende endring i produktegenskapene for V75 Søndag - 1 krone minimum rekkepris.

 • Mulighet for kun å spille om 7 rette
 • Eventuelle Jackpot vil fordeles etter samme nøkkel som premiefordelingen for 7, 6 og 5 rette (40%-20%-40%)

V7/V8
Det er ikke mulig å kun delta i premiepotten for 7 rette i V75 (V7) og 8 rette i V86 (V8).

Jokerpott V75

 •  For V75 lørdag samt Internasjonal V75 er beløp til utbetaling som Jokerpott kr. 10 000 000. For V75 tirsdag og øvrig V75 i midtuke er beløp til utbetaling som Jokerpott kr. 3 000 000.
 •  Jokerpott utbetales til en alenebong med 7 rette som er levert gjennom Norsk Rikstoto. 
 •  Jokerpotten er kun i spill i V75-omganger arrangert på norsk bane.
 •  Er gevinster under minimums utbetalingsgrenser i V75 overføres disse til Bonusfondet. Se Minimums utbetalingsgrenser.

Bongavgift

Det tilkommer en avgift ved spill på alle Norsk Rikstoto sine V-produkter (V86, V75, V75 Bonus, V76, V65, V64, V5 og V4) i alle salgskanaler, bortsett fra spill levert på bane. For spill opp til og med 50 kroner er bongavgiften en krone. Deretter tilkommer en krone per 50 kroner man spiller for, maksimalt fem kroner.

Avgiftsstrukturen er som følger: 

 • 0-50 kr. Bongavgift kr. 1
 • 51-100 kr. Bongavgift kr. 2
 • 101-150 kr. Bongavgift kr. 3
 • 151-200 kr. Bongavgift kr. 4
 • 200+ kr. Bongavgift kr. 5

For "Andelslag" solgt via kommisjonær og på bane gjelder bongavgift per andel som vist i "Avgiftsstruktur".
Systemspill levert elektronisk blir ilagt bongavgift som vist i "Avgiftsstruktur". Avgiften beregnes ut ifra systemets totalpris.
Spill kjøpt via "På lag" blir ilagt en fast bongavgift på kr 2 per andel. Denne er inkludert i oppgitt pris per andel.
Avgifter som omhandles i dette pkt. kan endres uten forutgående varsel.


Serviceavgift
Spill kjøpt via "Eksperten" blir ilagt en serviceavgift på kr 5 per andel. Denne er inkludert i oppgitt pris per andel. Det tilkommer ikke bongavgift.
Avgifter som omhandles i dette pkt. kan endres uten forutgående varsel.

Minimums utbetalingsgrenser
Minimums utbetalingsgrenser for V86, V75, V65 og V64:

 • V75: 7 kr
 • V65: 20 kr
 • V64: 7 kr
 • V75 med ATG som teknisk arrangør: 15 kr
 • V86: 15 kr

Avvikende gevinstandeler
Ved alle V75 dager ATG er teknisk arrangør er det følgende gevinstandeler:

 • V75 65%
 • Vinner 85%
 • Plass 85%
 • Duo 85%
 • Tvilling 85%
 • Trippel 75%

Systembegrensninger
ATG har begrensninger for hva hver kunde kan levere til hvert enkelt V-spill. Disse begrensningene gjelder også for norske løpsdager hvor ATG er teknisk arrangør. Les mer om begrensningene som gjelder ved spill til svenske arrangement for spillformene V86, V75, V65, V64, V5 og V4:

Kontant gevinstutbetaling
Maksimal kontant utbetaling av gevinster er kr 15 000. Overskytende beløp blir overført konto.

Årsoppgave
Årets skattekvitteringer, (for gevinster til sammen over 100 000 kroner), er klar og kan sendes ut ved forespørsel. Bruk gjerne kontaktskjemaet.

Hovedoppgavene til Norsk Rikstoto i 2020
Administrerende direktør Camilla Garmann presenterer her hovedoppgavene til Norsk Rikstoto i 2020, samt de økonomiske rammene for aktivitetene. Se presentasjonen her.