Nyttig informasjon

Kunngjøringer

Multijackpot i V75 på nyttårsaften
V75 Julebonanza som avsluttes med Multijackpot på nyttårsaften gjentas i 2020. Dette fører til midlertidig justering av regler for jackpot/bonusfond (jokerfond: Fra lørdag 26.september til og med lørdag 5.desember blir 20% av alle Jackpot i Internasjonal V75 avsatt til Multijackpot). Norsk Rikstoto planlegger å tilby spill til følgende omganger: Solvalla søndag 27.september, Solvalla søndag 25.oktober, Eskilstuna søndag 8.november og Bjerke lørdag 14.november.

Fra 12. til 30.desember vil eventuelle Jackpot i internasjonale V75 omganger i sin helhet overføres til Multijackpot 31. desember. Norsk Rikstoto planlegger å tilby spill til følgende omganger: Mantorp onsdag 23.desember, Umeå fredag 25.desember, Solvalla lørdag 26.desember, Momarken søndag 27.desember, Romme mandag 28.desember, Ålborg tirsdag 29.desember og Bjerke onsdag 30.desember

Endringer i V75 Søndag med 1 kr rekkepris
ATG har fra søndag 1.mars gjort følgende endring i produktegenskapene for V75 Søndag - 1 krone minimum rekkepris.

 • Mulighet for kun å spille om 7 rette
 • Eventuelle Jackpot vil fordeles etter samme nøkkel som premiefordelingen for 7, 6 og 5 rette (40%-20%-40%)

Hovedoppgavene til Norsk Rikstoto i 2020
Administrerende direktør Camilla Garmann presenterer her hovedoppgavene til Norsk Rikstoto i 2020, samt de økonomiske rammene for aktivitetene. Se presentasjonen her.

PMU gjør endringer i 5+ og fjerner stallodds
Fra 1. juli gjør franske PMU endringer i produktegenskapene til spillet 5+ (Quinté) og de fjerner stallodds i vinnerspillet. Les mer.

V75 Bonus
I spillereglementets punkt 19.10 er det nå, per 15.06.2020, produktegenskapene i alternativ A som gjelder for V75 Bonus.

A: Dersom ingen bong inneholder alle syv avdelingers vinnere og/eller seks avdelingers vinnere og/eller fem avdelingers vinnere, vil andelen av premiepotten for vedkommende gevinstgruppe(r) bli tillagt andelen av premiepotten for syv rette i en senere V75 Bonus-omgang som Jackpot.


Endringer i "Avtale om registrert spill"
Det er med virkning fra 22/11-18 lagt inn et tillegg under pkt. 10 "Ansvarsbegrensning" - nest siste avsnitt, vedrørende feilinformasjon i sms og/eller e-poster som inneholder gevinstvarsler.

Se ny "Avtale om registrert spill"

 

Fra 23.september til og med 9.desember avsettes 20% av alle genererte Jackpot fra internasjonale V75 omganger til en Multijackpot som fordeles i sjuerpotten på nyttårsaften. Fra 16. til 30.desember vil eventuelle Jackpot i internasjonale V75 omganger i sin helhet overføres til Multijackpot 31. desember.
Slik funger bygging av Multijackpot:
1.I perioden 23.september til og med 9.desember går 20 prosent av alle genererte Jackpot i Internasjonale V75 omganger til sjuerpotten i V75 31 desember. Resten av jackpotbeløpet håndteres etter vanlige rutiner. 
Norsk Rikstoto tilbyr spill til følgende omganger: Solvalla 29.okt, Eskilstuna 12.nov, Bjerke 18.nov og Mantorp 26.nov.
2.Ved eventuell Jackpot i Internasjonal V75 i perioden 16.desember til 30.desember går hele beløpet til sjuerpotten i V75 31.desember.
Norsk Rikstoto tilbyr spill til følgende omganger: Axevalla 23/12, Umeå 25/12, Solvalla 26/12, Bjerke 27/12, Åby 28/12, Momarken 29/12 og Halmstad 30/12

Innskudd mobil

Ved innføring av autentisering med BankID/3D-Secure på innskudd og direkte kjøp av spill også på mobil er det ikke lenger noen regelforskjeller på bruk av Visa- MasterCard mellom web og mobil.

V75 med en krones rekkepris

I de svenske V75-omgangene hvor V75 blir betegnet av ATG som «Grand Slam 75» er minste tillatte rekkepris kr 1.Spill levert gjennom Norsk Rikstoto deltar ikke i garantisummen ATG tilbyr for alenebong med 7 rette.


V7

Det er fra 15.09.2014 ikke mulig å kun delta i premiepotten for 7 rette i V75, V75 Bonus og V76 (V7).


Jokerpott V75

 •  Beløp til utbetaling som Jokerpott er kr. 10 000 000.
 •  Jokerpott utbetales til en alenebong med 7 rette som er levert gjennom Norsk Rikstoto. 
 •  Jokerpotten er kun i spill i V75-omganger arrangert på norsk bane.
 •  Er gevinster under minimums utbetalingsgrenser i V75 overføres disse til Jokerpottfondet. Se Minimums utbetalingsgrenser.
 • Jokerpotten er ikke i spill i V75 Bonus-omganger.
   

Jackpotrullering V75

En jackpot generert i V75 inn mot en omgang som allerede er fastsatt med dobbel 7’er pott vil bli senerelagt til neste ordinære V75 omgang uten dobbel 7’er pott.
 

Bongavgift

Det tilkommer en avgift ved spill på alle NRs V-produkter (p.t V75, V75 Bonus, V76, V65, V64, V5 og V4) i alle salgskanaler, utenom spill levert på bane. For spill opp til og med 50 kroner er bongavgiften 1 krone. Deretter tilkommer 1 krone per 50 kroner man spiller for, maksimalt 5 kroner.

Avgiftsstrukturen er som følger: 

 • 0-50 kr Bongavgift kr 1
 • 51-100 kr Bongavgift kr 2
 • 101-150 kr Bongavgift kr 3
 • 151-200 kr Bongavgift kr 4
 • 200+ Bongavgift kr 5

For "Andelslag" (solgt via kommisjonær og på bane) gjelder bongavgift per andel som vist i "Avgiftsstruktur".
Systemspill levert elektronisk blir ilagt bongavgift som vist i "Avgiftsstruktur". Avgiften beregnes ut i fra systemets totalpris.
Spill kjøpt via "På lag" blir ilagt en fast bongavgift på kr 2 per andel. Denne er inkludert i oppgitt pris per andel.
Avgifter som omhandles i dette pkt. kan endres uten forutgående varsel.


Serviceavgift
Spill kjøpt via "Eksperten" blir ilagt en serviceavgift på kr 5 per andel. Denne er inkludert i oppgitt pris per andel. Det tilkommer ikke bongavgift.
Avgifter som omhandles i dette pkt. kan endres uten forutgående varsel.

 

Minimums utbetalingsgrenser
Minimums utbetalingsgrenser for V75, V75 Bonus, V76, V65 og V64:

 • V75: 10 kr
 • V75 Bonus: 5 kr
 • V76: 20 kr
 • V65: 20 kr
 • V64: 7 kr
 • V75 med ATG som teknisk arrangør: 15 kr


Kontant gevinstutbetaling
Maksimal kontant utbetaling av gevinster er kr 15 000. Overskytende beløp blir overført konto.

Årsoppgave
Årets skattekvitteringer, (for gevinster til sammen over 100 000 kroner), er klar og kan sendes ut ved forespørsel. Bruk gjerne kontaktskjemaet.

Avvikende gevinstandeler
Ved ATG som teknisk arrangør og felles internasjonal pool er det følgende gevinstandeler: 

 • V75 65%
 • Duo 80%
 • Tvilling 80%

Systembegrensninger
ATG har fra 11.10.2013 innført begrensninger for antall kuponger hver kunde kan levere til hvert enkelt V-spill i svenske arrangement. Les mer om begrensningene som gjelder ved spill til svenske arrangement for spillformene V75, V65, V64, V5 og V4: