Nyttig informasjon

Om Rikstoto

Norsk Rikstoto er en norsk stiftelse som ble opprettet 24. september 1982 av Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub. Stiftelsen har konsesjon fra staten til å drive totalisatorvirksomhet innen hestesport. 

Visjon

Formål

Ansvarlig spill 
Ansvarlig spill er kjernen i samfunnsoppdraget til Stiftelsen Norsk Rikstoto. Som en av to lovlige enerettsaktører i det norske pengespillmarkedet, skal Norsk Rikstoto først og fremst legge til rette for et ansvarlig spilltilbud og forebygge negative konsekvenser av pengespill. Overskuddet som skapes, bidrar til å støtte hestehold, hestesport og hesteavl i Norge. I tillegg kommer viktige samfunnsbidrag som utdannelse innen hest, hestevelferd og bevaring av de norske hesterasene.  

Sunne penger 
Alle utdelinger fra Norsk Rikstoto skal komme fra det vi kaller sunne penger. Med sunne penger mener Norsk Rikstoto at pengene ikke skal stamme fra problematisk spill eller økonomisk kriminalitet. Norsk Rikstoto har lagt ned et stort arbeid og bruker betydelige ressurser på å utvikle prosedyrer og verktøy som gjør at spill på hest skjer i svært trygge rammer for spillerne.  

Organisasjonen 
Norsk Rikstoto består av fem ulike forretningsområder: ansvarlighet og omgivelser, økonomi, innovasjon og strategi, kunde og spilltjenester. Forretningsområdene jobber tett sammen. Norsk Rikstotos verdier oppsummeres i begrepet SPILL: Samarbeid, Profesjonalitet, Innovasjon, Lidenskap og Lederskap. 

Norsk Rikstotos vedtekter finner du her (PDF-format).

Kvartalsrapport 1. kvartal 2022

Årsrapport 2021

Kvartalsrapport 3. kvartal 2021

Kvartalsrapport 2. kvartal 2021

Kvartalsrapport 1. kvartal 2021

Årsrapport 2020

Kvartalsrapport 3. kvartal 2020

Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Årsrapport 2019

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Kvartalsrapport 2. kvartal 2019 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Revisjonsberetning 2018


Ledelse og administrasjon

 • Administrerende direktør: Camilla Garmann
 • Kundedirektør: André Heibo-Tuverud
 • Juridisk direktør: Lene Sakariassen
 • Direktør Innovasjon og Strategi: Anne Stensrud Hognestad
 • Økonomidirektør: Torgeir Olsen
 • Direktør Spilltjenester: Christofer Moestue Huseby
 • Ansvarlig redaktør Rikstoto Direkte: André Heibo-Tuverud
 • Ansvarlig redaktør rikstoto.no: Espen Stensrud

Styret

 • Styreleder: Silvija Seres
 • Nestleder: Fredrik Eng
 • Styremedlem: Kristine Beitland
 • Styremedlem: Glenn Veiby
 • Styremedlem: Jørgen Midtlyng
 • Styremedlem: Arne Haaland (ansattrepresentant)
 • Styremedlem: Øivind Werner Johannessen (ansattrepresentant)

Varamedlemmer til styret:

 • Frøydis Haugen
 • Marion Klette
 • Lars Gunnar With
 • Benn Torjesen (ansattrepresentant)

Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet i 1875, og er hovedorganet for norsk travsport. DNT er travselskapenes sentral og serviceorganisasjon. 

DNT har til formål å fremme en sunn og koordinert utvikling for norsk travsport, og utvikling av slike hesteslag som ansees skikket til grunnlag for avl av en for landet nyttig hest

Norsk Jockeyklubb

Norsk Jockeyklubb (NJ) ble startet i 1932. 26. juni 1932 ble Øvrevoll Galoppbane offisielt åpnet.

Norsk Jockeyklubb er galoppsportens sentralforbund i Norge hvis formål er å fremme norsk avl av den engelske fullblodshesten, herunder deltakelse i eller drift av tiltak som har direkte eller indirekte betydning for formålet.

Rådet

Stiftelsen skal i henhold til vedtektenes § 12 ha et Råd. Rådet består av hestesportens selskaper som har avtale med stiftelsen. For tiden har Rådet representanter fra Norsk Trav, Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklubb, ansatte i Norsk Rikstoto og Landbruks- og matdepartementet. Rådet skal arbeide for at stiftelsens formål fremmes.