Nyttig informasjon

Om Rikstoto

Norsk Rikstoto er den økonomiske motoren i norsk hestesport. Det er spill på hest som gir Norsk Rikstoto inntekter, og hele overskuddet går tilbake til norsk hestesport. I 2019 ble det overført mer enn 500 millioner kroner til dette formålet. Pengene går til blant annet barneidrett, utdanning, avl, forskning, hestevelferd og hest i terapi.

Visjon

Norsk Rikstoto skal skape puls i hverdagen for folk flest

FormÄl

Norsk Rikstoto skal formidle totalisatorspill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av spill, samt gjennom rasjonell drift legge til rette for at mest mulig av inntektene fra spillet kan gå til å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl.

Når hester starter i løp i Norge, konkurrerer de om pengepremier. Hovedregelen er at minimum halvparten av alle som starter, skal få med seg en pengepremie. De største premiene deles ut i V75-løp, og i storløp som arrangeres rundt om på de enkelte travbanene. Det er inntektene Norsk Rikstoto får fra spillene som finansierer størsteparten av summen som deles ut til hesteeierne, men det er likevel spillerne som stikker av med den aller største kaka. Av en omsetning på 3,4 milliarder kroner i 2019 ble det betalt ut 2,3 milliarder kroner til spillerne i form av premier som gevinst på hestespill.

Tar vare på hesten
Norsk Rikstoto er med på å bevare utrydningstruede norske hesteraser, og er med på å finansiere verdens kanskje beste hestevelferd. Det finnes knapt noe annet land hvor hesten har det bedre og får bedre stell, oppfølging og profesjonell håndtering enn i Norge. Blant annet legges det ned store ressurser i å preparere landets travbaner og ene galoppbane, slik at baneunderlaget hele tiden er mest mulig skånsomt for hestebeina. På alle kjøringer er det veterinær til stede for å påse at hestene som kommer til start er i god skikk. Det er Norsk Rikstoto som finansierer denne ordningen.

Norsk Hestesenter på Starum
Norsk Hestesenter (NHS) skal fremme kvaliteten på hestehold og avl i Norge, og er det øverste faglige senter for utdanning av hestepersonell og avl av hest i Norge. Norsk Rikstoto er økonomisk hovedbidragsyter til NHS. På Starum går praktisk læring og teoretisk ballast hånd i hånd. Alle som har et ønske om å bli selvstendig travtrener må gjennomføre sin utdannelse på Norsk Hestesenter. Hos NHS kan du ta alt fra fagskoleutdanning som ridelærer og travtrener, til en rekke hesterelaterte kurs. NHS er alene i Norge om å utdanne travtrenere og ridelærere.
Kilde: Nhest.no

Norsk Rikstotos vedtekter finner du her (PDF-format).

Kvartalsrapport 2. kvartal 2021

Kvartalsrapport 1. kvartal 2021

Årsrapport 2020

Kvartalsrapport 3. kvartal 2020

Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Årsrapport 2019

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Kvartalsrapport 2. kvartal 2019 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Revisjonsberetning 2018


Ledelse og administrasjon

 • Administrerende direktør: Camilla Garmann
 • Kundedirektør: André Heibo-Tuverud
 • Juridisk direktør: Lene Sakariassen
 • Direktør Innovasjon og Strategi: Anne Stensrud Hognestad
 • Økonomidirektør: Jostein Gjerdrum
 • Direktør Spilltjenester: Christofer Moestue Huseby

Styret

 • Styreleder: Silvija Seres
 • Nestleder: Fredrik Eng
 • Styremedlem: Kristine Beitland
 • Styremedlem: Glenn Veiby
 • Styremedlem: Jørgen Midtlyng
 • Styremedlem: Arne Haaland (ansattrepresentant)
 • Styremedlem: Øivind Werner Johannessen (ansattrepresentant)

Varamedlemmer til styret:

 • Frøydis Haugen
 • Marion Klette
 • Lars Gunnar With
 • Benn Torjesen (ansattrepresentant)

Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet i 1875, og er hovedorganet for norsk travsport. DNT er travselskapenes sentral og serviceorganisasjon. 

DNT har til formål å fremme en sunn og koordinert utvikling for norsk travsport, og utvikling av slike hesteslag som ansees skikket til grunnlag for avl av en for landet nyttig hest

Norsk Jockeyklubb

Norsk Jockeyklubb (NJ) ble startet i 1932. 26. juni 1932 ble Øvrevoll Galoppbane offisielt åpnet.

Norsk Jockeyklubb er galoppsportens sentralforbund i Norge hvis formål er å fremme norsk avl av den engelske fullblodshesten, herunder deltakelse i eller drift av tiltak som har direkte eller indirekte betydning for formålet.

Rådet

Landbruks og Matdepartementet har fastsatt nye vedtekter for Stiftelsen Norsk Rikstoto. De nye vedtektene trådde i kraft 18. Januar 2010.

Stiftelsen skal ha et råd. Rådet erstatter tidligere Representantskapet og består av representanter fra Driftselskapene (Banene), Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklubb, ansatte i Norsk Rikstoto og Landbruks- og matdepartementet.
Rådet ledes av Knut Weum og skal arbeide for at stiftelsens formål fremmes.