Nyttig informasjon

Om Rikstoto

Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse som ble etablert 24. september 1982 av Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ). Stiftelsen har et overordnet ansvar for all totalisatorvirksomhet og en overordnet økonomisk styring av hestesporten. Norsk Rikstotos vedtekter finner du her (PDF-format).

Vi er ca. 110 ansatte som i 2017 bidro til at 576 millioner kroner ble overført til formålet, en økning på 18 millioner kroner fra året før. Norsk Rikstoto er gjennom konsesjon ved kongelig resolusjon av 14.10.2016 gitt all bevilgning til å arrangere totalisatorveddemål i Norge. Et viktig oppdrag er å påse at spillet drives på en sosialt ansvarlig måte og forebygge eventuelle negative konsekvenser av spill.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Årsmelding 2017

Protestskjema

Visjon

Norsk Rikstoto skal skape puls i hverdagen for folk flest

Formål

Norsk Rikstoto skal formidle totalisatorspill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av spill, samt gjennom rasjonell drift legge til rette for at mest mulig av inntektene fra spillet kan gå til å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl.

Ledelse og administrasjon

Orgkart_ledergruppen.jpg

 

Styret

 • Styreleder: Jan Petter Sissener
 • Nestleder: Torbjørn Frøysnes
 • Styremedlem: Camilla Høvding Blom
 • Styremedlem: Lars Arne Ryssdal
 • Styremedlem: Torhild Grimseth Husby
 • Styremedlem: Arne Gunnar Herje (ansattes representant)
 • Styremedlem: Hans Christian Jensen (ansattes representant)

Varamedlemmer til styret:

 • Nina Grøttan
 • Odd Reitan Nørbech
 • Jon Erling Paulsen
 • Benn Torjesen (ansattes representant)
 • Arne Haaland (ansattes representant)
 • Thomas Bestorp (ansattes representant)

 

Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet i 1875, og er hovedorganet for norsk travsport. DNT er travselskapenes sentral og serviceorganisasjon. 

DNT har til formål å fremme en sunn og koordinert utvikling for norsk travsport, og utvikling av slike hesteslag som ansees skikket til grunnlag for avl av en for landet nyttig hest

Norsk Jockeyklubb

Norsk Jockeyklubb (NJ) ble startet i 1932. 26. juni 1932 ble Øvrevoll Galoppbane offisielt åpnet.

Norsk Jockeyklubb er galoppsportens sentralforbund i Norge hvis formål er å fremme norsk avl av den engelske fullblodshesten, herunder deltakelse i eller drift av tiltak som har direkte eller indirekte betydning for formålet.

Rådet

Landbruks og Matdepartementet har fastsatt nye vedtekter for Stiftelsen Norsk Rikstoto. De nye vedtektene trådde i kraft 18. Januar 2010.

Stiftelsen skal ha et råd. Rådet erstatter tidligere Representantskapet og består av representanter fra Driftselskapene (Banene), Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklubb, ansatte i Norsk Rikstoto og Landbruks- og matdepartementet.
Rådet ledes av Knut Weum og skal arbeide for at stiftelsens formål fremmes.