Nyttig informasjon

Ansvarlig spill

Norsk Rikstoto er valgt av myndighetene til å være den eneste aktøren som får lov til å tilby hestespill. Dette skjer i svært trygge rammer for kundene, og alt hestespill skal skjer registrert. Det er strenge krav fra myndighetene til å avdekke uheldig spilleadferd og til å iverksette tiltak overfor dem som får problemer. Norsk Rikstoto har investert store midler for å ha gode verktøy for at alt hestespill skal skje innenfor trygge rammer for alle kunder.

Å spille på hest skal være morsomt. Vi i Norsk Rikstoto har samtidig et ansvar for å legge forholdene til rette for å tilby spill på hest på en ansvarlig måte og for å minimere de negative konsekvensene som kan følge av pengespill.

Vi tar uheldig spilleadferd på alvor og er bevisste på vårt samfunnsansvar. Vi har et tett og godt samarbeid med Lotteritilsynet som er vår kontrollerende myndighet. Gjennom bidrag til Lotteritilsynet, yter vi indirekte støtte til driften av Hjelpelinjen for spilleavhengige.

Du setter selv grensen for hvor mye du vil spille for

For å kunne spille hos Norsk Rikstoto må du sette grenser for hvor mye du kan spille for. Dette betyr at du setter et tak på hvor mye du kan spille for (i realiteten tape) i løpet av en dag og en 30 dagers løpende periode. Grensene gjelder summen av alle spillene som du gjør i perioden uavhengig av om du spiller hos kommisjonær eller på nett.

Hvis du vinner, blir inntil 10 000 kr av hver gevinst lagt til det beløpet du kan spille for i forhold til de tre grensene du har satt. Oppdateringene skjer løpende, men du kan selv velge å ikke legge til gevinster på spillegrensen.

 

Når du registrerer deg vil du få default spillegrense på 1 000 kroner per dag og 5 000 kroner per 30 dager, uavhengig av hvor du registrerer deg. Grensene kan du enkelt endre på MinSide, eller ved å ta kontakt med din kommisjonær og via kundestøtte på telefon (+47) 22 95 61 00.

Du kan videre endre grensene når du selv ønsker det. En økning av dagsgrense gjelder fra om to dager og 30 dagers grense fra om 14 dager. En reduksjon i en eller flere av dine grenser vil tre i kraft umiddelbart. Du velger selv hva dine grenser for spill skal være.  

Hvis du når en spillegrense, vil du få beskjed om det. Da kan du ikke spille videre før etter påfølgende dag - eller når summen av ditt løpende spill siste 30 dager blir lavere igjen enn grensen. Du vil også få forhåndsvarsel når du når 80 prosent av månedsgrensene.

Spillegrensene kan du endre på Spillegrenser.
Her kan du også se hva du har igjen å spille for, både i dag og i morgen

 

Din spilleadferd

For å kunne tilby spill på en ansvarlig og trygg måte, kartlegger og analyserer Norsk Rikstoto spilleadferden til kundene. For å gjøre dette benyttes blant annet Mentor som er et system som brukes for å analysere spillemønster.

Basert på din spilleadferd kan du, på MinSide eller via utskrift hos kommisjonær, motta meldinger og bli oppfordret til å ta en selvtest for å bli mer bevisst på egen spilleatferd. Du vil eksempelvis få meldinger dersom du er i ferd med å utvikle et uheldig spillemønster. Mentor hjelpe våre kunder å spille ansvarlig.

Mentor.PNG


Ønsker du pause eller utestengelse fra alt spill hos Norsk Rikstoto?

Føler du at spillingen tar overhånd eller at du spiller for mer enn du egentlig ønsker? Norsk Rikstoto gir deg muligheten til å enten gi spillingen en pause, eller stenge kundeforholdet ditt.

Spillepause vil gjelde for den perioden du selv har valgt. Du vil ikke kunne logge inn på din spillekonto eller spille hos kommisjonær. Det vil heller ikke være mulig å oppheve perioden for spillepause på noen måte.

Du kan også velge å stenge deg helt ute for spill. Da vil ikke spillekontoen automatisk bli gjenåpnet, men være stengt permanent. Du vil ikke kunne logge inn på din spillekonto, spille hos kommisjonær eller registrere deg på nytt om du har valgt å stenge ditt kundeforhold.

Om du allikevel ønsker å gjenåpne ditt kundeforhold, må det minimum gå 12 måneder før du kan kontakte kundestøtte om å få den gjenåpnet. Norsk Rikstoto forbeholder seg retten til å ikke tillate gjenåpning av kundeforholdet selv etter 12 måneder, da det må foretas en vurdering av hver enkelt kunde.

Slik setter du Spillepause.

Slik setter du Spillestopp

Oversiktsbilde over spillepause og spillestopp. Illustrasjon.

 

Hjelpelinjen for spillavhengige

Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?
Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?
Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?
Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?
Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sjansen til å vinne gå fra deg?

Hvis du kjenner deg igjen i problemstillingene, kan du være en av mange som har problemer med spill. Du er ikke alene, det finnes mange mennesker, kvinner og menn i alle aldere og yrker som har et pengespillproblem.
Da kan du ringe Hjelpelinjen på nummer 800 800 40. Her vil du møte en person som kan støtte mennesker i krise.

Ved å ringe Hjelpelinjen får du også informasjon om hva som finnes av behandling for spilleavhengige.

For mer informasjon: www.hjelpelinjen.no

 

Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for de spilleavhengige og pårørende. Deres tilbud er utelukkende gratis og består av kontakttelefon, chat, e-posttjenester samt gruppemøter med fire aktive grupper i Oslo, Stavanger, Bergen og Tromsø.

For mer informasjon: www.spillavhengighet.no

Lotteritilsynet

Lotteritilsynet har ansvar for å følge opp deler av Regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer, og skal i den sammenheng iverksette forebyggende tiltak mot spilleavhengighet. Tilsynet skal også stimulere til forskning om spilleproblemer i befolkningen.

For mer informasjon: www.lotteritilsynet.no

 

Vi er her for å hjelpe deg

Har du spørsmål kan du kontakte kundestøtte her eller telefon (+47) 22 95 61 00