Nyttig informasjon

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder både for kunder hos Norsk Rikstoto og for besøkende på våre nettsteder. Erklæringen beskriver hvordan vi samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. I tillegg beskriver erklæringen kunders rettigheter og våre plikter.

Norsk Rikstoto er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Norsk Rikstoto har eget personvernombud som ivaretar personverninteressene til kundene. Du er velkommen til å kontakte vårt personvernombud på personvern@rikstoto.no  

Norsk Rikstoto har konsesjon for å arrangere totalisatorveddemål og skal formidle totalisatorspill i betryggende former under offentlig kontroll. Norsk Rikstoto skal også kanalisere pengespillaktiviteten i Norge inn mot sikre og forsvarlige spilltilbud som er underlagt offentlig kontroll. 

Myndighetene krever at spillvirksomheten til norske spilloperatører skal forebygge negative konsekvenser av pengespill, samt økonomisk kriminalitet. Derfor er Norsk Rikstoto pålagt, både via lovverket og via spillekonsesjonen, å registrere alle kunder, og opplysninger knyttet til spillet, på en sikker måte.

 

Behandling av personopplysninger

Personopplysning er en opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, hvilke butikker du går i, hvilke tv-serier du ser på, hvor du beveger deg i løpet av en dag og hva du søker etter på nettet, er alt sammen personopplysninger.

Norsk Rikstoto bruker personopplysninger på følgende måte:

 

1. Oppfylle kundeavtalen

Vi samler inn personopplysninger om deg for å tilby deg våre spilltjenester i henhold til Avtale om registrert spill. Ved registrering som kunde hos Norsk Rikstoto blir du bedt om å oppgi:

 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Navn og kontaktopplysninger (adresse, mobilnummer og e-postadresse)
 • Bankkontonummer
 • Samtykke til elektronisk markedsføring

Vi lagrer også opplysninger om hvilke abonnement du har. 

Opplysningene om deg lagres så lenge du har et aktivt kundeforhold hos oss. Dersom du avslutter ditt kundeforhold, lagrer Norsk Riksoto dine personopplysninger for regnskapsmessige formål i fem år, i henhold til oppbevaringsplikten etter bokføringsloven.

 

2. Statistikk, analyse og profilering

For å kunne tilby spill på en ansvarlig og trygg måte, kartlegger og analyserer vi spilladferden til kundene våre. Ved automatisert behandling gjør vi antakelser om deg og dine preferanser ut ifra din spillatferd. Vi foretar en slik segmentering / profilering av kundene våre slik at vi kan tilby en attraktiv og konkurransedyktig tilstedeværelse i det norske spillmarkedet. For å gjøre dette benyttes ulike verktøy og samarbeidspartnere:

Spillansvarlighetssystem: 
Mentor er Norsk Rikstotos spilleansvarlighetsssystem som kartlegger våre kunders spilleadferd. Vi bruker kundenummer for en sikker identifikasjon av hver enkelt spiller. Spillansvarlighetssystemet vil sende deg advarsel dersom du er i ferd med å utvikle et negativt spillemønster. 

Du kan selv få oversikt over ditt spillmønster ved å logge inn på Min side på nettsidene våre. Der kan du også foreta en selvtest for å bli mer bevisst på din egen spillatferd. 

Google Analytics: 
Vi benytter Google Analytics 360 og Google Optimize til trafikk og kampanjemålinger på nettsidene våre. Vi samler inn opplysninger knyttet til analyseformål, og måler effekten av markedsføring og spilltilbud på tvers av alle kanaler for å sikre attraktiv og konkurransedyktig tilstedeværelse i det norske spillmarkedet. Opplysninger kan være:

 • Hvilke sider som besøkes, varighet på besøket, kjøp av spill, og måling av generell atferd på nettsidene og forflytning mellom våre ulike digitale løsninger
 • Teknisk informasjon om din nettleser, ditt operativsystem og lignende
 • Maskert IP-adresse og pseudonymiserte data for lettere å kunne knytte atferd til samme bruker over tid, men uten å identifisere en person

Hotjar: 
Iblant benytter vi også verktøyet Hotjar til atferdsanalyse og spørreundersøkelser på nettsiden. Atferdsanalyser benyttes for å se bevegelsesmønstre og hvordan innhold og funksjonalitet blir brukt. Korte spørreundersøkelser hvor vi ønsker tilbakemelding om nettsidene eller ny funksjonalitet kan til tider legges ut, og du kan velge om du ønsker å svare på disse eller ikke. Informasjon om atferd og besvarelser via Hotjar er anonyme, og kan ikke spores tilbake til deg som bruker.

Norsk Rikstoto bruker informasjonskapsler som grunnlag for å samle inn dataene i Google Analytics, Google Optimize og Hotjar. Du kan lese mer om dette i vår cookie-erklæring.

 

3. Rapportering

Norsk Rikstoto samler inn opplysninger om spillehistorikken til alle spillere for å utarbeide statistikk som rapporteres til Lotteritilsynet. Opplysningene rapporteres som anonymiserte data. 

Vi analyserer også spillemønstre for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene blir utlevert til politiet og offentlige myndigheter etter lovpålegg. Vi behandler personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. NR er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/Enheten for finansiell etterretning (EFE). 

Ved analyse av spillemønster bruker vi følgende personopplysninger:

 • Navn og kontaktopplysninger for å identifisere kunden
 • Spillehistorikk

 

4. Markedsføring 

Norsk Rikstoto sender persontilpasset e-post og sms med spillinformasjon til alle som har samtykket til dette. Persontilpasset markedføring er basert på profilering, slik at den markedskommunikasjonen som sendes ut er mest mulig relevant for den enkelte mottaker. Vi samarbeider med Rocs AS i forbindelse med utsendelse av SMS og e-post, og benytter følgende personopplysninger i forbindelse med utsendelsene:

 • Navn og kontaktopplysninger
 • Samtykke til elektronisk markedsføring
 • Spillehistorikk
 • Abonnementstjenester

Vi sender deg persontilpasset direktemarkedsføring basert på ditt aktive samtykke eller fordi du har et aktivt kundeforhold hos oss. Du kan når som helst reservere deg mot å motta elektronisk markedsføring. Dette administrerer du på Min side, eller ved å ringe kundestøtte på telefon 22 95 61 00

I visse tilfeller benytter vi cookies som grunnlag til markedsføring. Les mer om dette i vår cookie-erklæring.

 

Sikring av personopplysninger

Norsk Rikstoto er opptatt av å sikre kundens data mot innsyn, tap, misbruk og endring. Vi eier alle servere og alt øvrig utstyr hvor personopplysninger lagres. Kun et fåtall medarbeidere i Norsk Rikstoto, underlagt taushetsplikt, har tilgang til personopplysninger.

Norsk Rikstoto har etablert sikkerhetstiltak som beskytter personopplysninger slik at

 • de ikke skal komme på avveie
 • de skal være korrekte, gyldige og fullstendige
 • de er tilgjengelige innenfor avtalte tilgjengelighetskrav

Du som kunde skal være trygg på at Norsk Rikstoto behandler alle personopplysninger for å oppfylle avtalen, forbedre tilbud eller for å overholde samtykker, i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og regelverk.

I enkelte tilfeller har Norsk Rikstoto samarbeidspartnere som behandler personopplysningene. Disse aktørene er underlagt strenge krav til sikkerhet og taushetsplikt, og det inngås databehandleravtale med dem for å begrense behandling av personopplysninger.

Når Norsk Rikstoto overfører personopplysninger på Internett, beskyttes de ved å bruke en kryptert tilkobling mellom kundens datamaskin/mobil og Norsk Rikstoto.

 

Databehandlere

Norsk Rikstoto benytter flere administrasjons- og analyseverktøy som leveres av eksterne tredjeparter. Vi har inngått databehandleravtale med alle som behandler personopplysninger på vegne av oss.

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre tredjeparter enn de det er inngått databehandleravtale med, med mindre slik utlevering er påkrevet i henhold til gjeldende lovgivning, eller at kunden har samtykket til dette.

Norsk Rikstotos nettsted har lenker til andre nettsteder. Disse lenkene er utelukkende ment som en service for deg som bruker. Ved bruk av slike linker forlater du vårt nettsted. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på, eller konfidensialitetspraksisen til nettsteder som tilhører tredjeparter.

 

Innsyn, retting og sletting

Norsk Rikstoto gir deg tilgang til dine registrerte personopplysninger slik at du kan oppdatere, endre og korrigere dem ved behov. Gjennom identifisering av deg som bruker påser vi at ingen andre enn du får tilgang til dine registrerte data. På Min Side har du oversikt over de opplysningene du har opplyst oss om. Du har rett til å få informasjon om hvilke og hvordan personopplysningene behandles. 

Du kan kreve at Norsk Rikstoto retter eller sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med Norsk Rikstoto, lagres nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagres opplysningene frem til foreldelsesfristen for de aktuelle formålene er utløpt.

Dersom du som kunde ønsker å slette ditt kundeforhold, kan du ta kontakt med kundestøtte. Vi kan slette ditt kundeforhold når det er minst fem år siden du har hatt finansielle transaksjoner hos, dette i henhold til gjeldende lover og regler.

 

Kundeservice

For å oppfylle Norsk Rikstotos konsesjonsvilkår registreres alle henvendelser fra kunder på e-post, telefon og kontaktskjema. Dette lagres så lenge det finnes et kundeforhold og frem til foreldelsesfristen for kundeforholdet er utløpt.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Norsk Rikstoto, enten vedrørende innsyn, retting eller sletting, eller andre spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte kundestøtte.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å ta kontakt med oss, fyll ut vårt kontaktskjema.

Du kan også ta kontakt direkte med vårt personvernombud på personvern@rikstoto.no.

Ønsker du å fremme en klage vedrørende Norsk Rikstotos bruk av personopplysninger kan du kontakte Datatilsynet her: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet vurderer om de skal følge saken videre.

Les mer her https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

 

Stiftelsen Norsk Rikstoto 

Refstadveien 25, Postboks 464 Økern, N-0512 Oslo
Telefon: (+47) 22 95 61 00, Faks (+47) 22 95 61 61