Nyttig informasjon

Protestskjema

Ikke mottatt riktig gevinst?
I spillreglementet, punkt 6.5, fremkommer det mulighet til å sende inn protest.

6. Gevinstutbetaling, tilbakebetaling og protest

6.5 Gevinstutbetaling og tilbakebetaling må finne sted senest 90 dager etter løpsdagen. Spiller som mener ikke å ha mottatt den gevinst eller tilbakebetaling vedkommende mener å ha krav på, kan klage til Norsk Rikstoto ved å sende inn protest. Protestskjema finnes på www.rikstoto.no. Protestskjema må være Norsk Rikstoto i hende senest 100 dager etter løpsdagen. En eventuell protest behandles av Norsk Rikstotos klageutvalg, som avgjør om protesten skal tas til følge eller avslås. Klageutvalget gir skriftlig meddelelse tilbake om utfallet av protestbehandlingen.

Last ned Protestskjema