Nyttig informasjon

RD-vilkår

Generelt

 • Denne avtale regulerer betingelsene for kjøp av tjenesten Rikstoto Direkte på Internett. Vilkårene anses som akseptert av Kunden i det tjenesten aktiveres.
 • For at Kunden skal få tilgang til Rikstoto Direkte på Internett (RD, RD2 og løpsarkiv), må Kunden være registrert som spiller hos NR, tegne og betale et abonnement for tjenesten.
 • Når det ikke er direktesendinger, går det kontinuerlige tips- og reprisesendinger.
 • Ved bruk av abonnementet via kanaler som mobil, iPad o.l, kan eventuelle andre kostander tilkomme - eksempelvis telekostnader - i henhold til brukerens eget teleabonnement.
  Norsk Rikstoto har intet ansvar for kostnader brukeren pådrar seg ved å benytte tjenesten, utover abonnementsavgiften.

 

Betaling

 • Tjenesten tilbys som et månedsabonnement, og kunden betaler forskuddsvis for én måned av gangen. Betaling skjer ved at kunden registrerer og lagrer sitt bankkort i Nets sin betalingsløsning ved første gangs kjøp. Norsk Rikstoto belaster deretter det lagrede bankkortet automatisk ved fremtidige månedsskifter så lenge kunden abonnerer.
 • Hvis det ikke er dekning på kundens bankkonto tilknyttet det lagrede bankkortet ved automatisk fornyelse, eller det av andre grunner ikke lykkes Norsk Rikstoto å gjennomføre trekket, får kunden et varsel om dette og trekk forsøkes på nytt de påfølgende dager inntil trekk lykkes eller kunden selv avslutter abonnementet.
  Om ikke trekk lykkes i løpet av 90 dager avsluttes abonnementet av NR.
  Visning av sendingen er ikke mulig så lenge abonnementet ikke er betalt. 
 • Belastning for kjøp gjenfinnes som transaksjon på MinSide/Transaksjoner

 

Oppsigelse

 • Abonnementet avsluttes av kunden ved å klikke på «Avslutt abonnement» under MinSide/RD og løpskommentarer
 • Oppsigelse av abonnement gjøres gjeldende fra neste forfall, og tilgang til sendingen vil opphøre ved utløpet av den betalte perioden.

 

Garantier

 • Oppetid og kvalitet for RD er som for lignende tjenester som leveres via Internett. Ved nedetid anbefales kunden å forsøke på nytt senere. Kunden er inneforstått med at kvaliteten over internett kan variere og at man til tider kan oppleve at bilder og lyd hakker eller til dels står stille. Dette er som oftest utenfor NRs ansvar, og kunden må kontakte sin Internettleverandør.
 • Ved sammenhengende nedetid/dårlig kvalitet på over 6 timer – som er forårsaket av NR - kan kunden kreve å bli godskrevet med en fjerdedel av abonnementsprisen for en måned, på sin spillekonto. Kunden kan ikke kreve kompensasjon utover dette.
 • NR har bare ansvar for tjenesten som inkluderer streaming-servere. NR kan derfor ikke ta ansvar for distribusjon fra servere til kundens terminal. Svikt her er et forhold mellom spiller og dennes Internettleverandør.
 • NR er ikke ansvarlig for dårlig kvalitet eller uteblitt sending som skyldes problemer med produksjonen av selve TV-sendingen.
 • Kundestøtte hos Norsk Rikstoto er betjent i perioden mellom kl. 07.30 til 22.00. Hvis tjenesten skulle bli utilgjengelig i perioden utenfor åpningstid hos kundestøtte, påbegynnes ikke feilretting før neste arbeidsdag og kompensasjon kan ikke kreves i et slikt tilfelle eller ved planlagt nedetid.

 

Retningslinjer for bruk

 • Innholdet i RD-på-nett er vernet av norsk og internasjonal lovgivning. Samtlige immaterielle rettigheter og tekniske løsninger tilhører eller representeres av NR. Når kunden tar tjenesten i bruk, aksepteres det at denne bare kan benytte tjenesten innenfor sitt private område og til privat bruk.
 • Ønsker kunden å bruke inholdet til noe utover dette, må NR kontaktes slik at egen klareringsavtale kan vurderes. Uklarert bruk er i tillegg til å være et lovbrudd, et mislighold av avtalen, og vil bli fulgt opp på vegne av rettighetshaverne.

 

Endringer av vilkår

 • Tjenesten er under løpende utvikling. NR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i innholdet,  tjeneste og drift, i åpningstider uten at kunden kan gjøre gjeldende at dette er et brudd på brukeravtalen.
 • NR kan endre avtalevilkårene med én måneds varsel. Eventuelle endringer meldes via NRs hjemmesider.

 

Avtalebrudd

 • Dersom kunden ikke overholder sine forpliktelser, kan NR umiddelbart – og uten varsel - avslutte det løpende abonnement, samt nekte kunden videre tilgang. Det vil også kunne kreves erstatning for arbeid og økonomisk tap som avtalebruddet påfører NR.
 • Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av denne avtalen, eller innholdet i tjenesten, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom det ikke lykkes å komme til enighet, skal spørsmålene avgjøres etter norsk rett, med Oslo som rett verneting. Det betyr at en sak må starte for Oslo forliksråd eller Oslo Tingrett.